👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film om sociala kategorier (gruppuppgift)

Skapad 2022-02-25 14:41 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Pedagogik

Innehåll

Syftet med den här uppgiften är att du ska bli mer medveten om hur olika sociala kategoriers kommunikation skiljer sig åt och hur detta kan leda till brus och kulturkrockar 

Ytterligare ett syfte med uppgiften är att se hur en del av det vi uppfattar som skillnader i kultur kan bero på fördomar som bygger på stereotyper och generaliseringar om ”andra” människor.

 

I filmen skall dramatiserande scener som visar en generell bild av hur olika sociala kategorier kommunicerar varvas med studioinslag och berättarröster som beskriver och problematiserar stereotyper och generaliseringar. 

 

I slutat av filmen presenterar ni en slutsats. Utgå från följande frågor: 

  • Hur djupa är kommunikationsskillnaderna mellan olika sociala kategorier?  
  • Vilka problem i kommunikationen kan dessa skillnader leda till? 
  • Vilka upplevda skillnader är stereotyper eller fördomar som beror på etnocentrism? Hur?
  • Vilka kommunikationsskillnader är på riktigt? Vad beror dessa på?