👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström

Skapad 2022-02-25 14:56 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi läser en roman om Stockholm för ca 150 år sedan. Vi har boksamtal i grupp och funderar över hur människorna hade det.

Innehåll

Svenska år 8                                                                                        

Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström

Nu ska du få läsa en bok som utspelar sig för ungefär 150 sedan, här i Stockholm. Den handlar om en kille som är ungefär lika gammal som du när boken börjar. 

 

Du kommer att bli tillägnad ett specifikt läsperspektiv innan du börjar din läsning. Det betyder att du kommer att få hålla utkik efter olika saker medan du läser. Hela tiden medan du läser boken ska du titta särskilt efter just ditt specifika ämnesområde. När du läser något som handlar om detta ska du anteckna det, för efter läsningen av boken ska du berätta muntligt om ditt ämnesområde i Hennings och Lottens Stockholm.

 

 1. Hur beskrivs männens livssituation? Hur var det att vara man under andra halvan av 1800-talet? Var det lättare eller svårare än idag? Kanske både och? På vilket sätt? 
 2. Hur beskrivs kvinnornas livssituation? Hur var det att vara kvinna under andra halvan av 1800-talet? Var det lättare eller svårare än idag? Kanske både och? På vilket  sätt? 
 3. Hur beskrivs barnens livssituation? Hur var det att vara barn under andra halvan av 1800-talet? Var det lättare eller svårare än idag? Kanske både och? På vilket sätt? 

 

Fundera även på detta och jämför med hur det är idag: Arbetsmiljö: Hur var det att arbeta på Hennings och Lottens tid? Jämför gärna med hur det är nu och vad vi idag har för arbetsvillkor och rättigheter. 

 

Varje vecka kommer vi att ha boksamtal. Du är i samma grupp under hela perioden och du kommer att ha olika roller i boksamtalet varje vecka. Förutom de olika boksamtalsrollerna finns ett antal stödfrågor ni kan tala om under samtalen och fundera över medan ni läser. 

 

Läsningens olika avsnitt:

Vecka 10:     s. 9-63

Vecka 11:     s. 64-124

Vecka 12:     s. 125-176

Vecka 13:     s. 177-233

Vecka 14:     s. 234-290

 

 

 

Svenska år 8

Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström (s. 9-64)

 

 1. Hur beskrivs staden? Som en ond eller god plats?
 2. Vad vill författaren få fram, tror du med de sista orden i kapitel 1: ”Pojken drömde. Staden väntade.” (s.10).
 3. Vad är på väg att hända år 1860, året då Henning kommer till Stockholm? Vad är ”den nya tiden”?
 4. Beskriv Hennings känslor i kapitel Bron till verkligheten. Visa gärna med citat!
 5. Beskriv livet hos Storsäcken (s. 38-42). Hur var det att vara barn? Vuxen? Tänk på de olika människor vi möter i detta avsnitt t.ex. Klara, Färgarn, Mamsell Tornberg m.fl.

Motivera och visa gärna med citat!

 1. Henning pratar med Annika om revolution, men hon skrattar och kallar honom och Tummen naiva. Fundera över skillnaden mellan Hennings och Annikas syn på framtiden. Vem har störst chans att komma ur fattigdomen?
 2. Henning och Annika har båda gjort olika val i livet då det gäller sitt arbete. Kan du förstå de val de gjort? Henning och Annika är 15 och 16 år gamla! Reflektera kring det.

 

 

Skrivuppgift på lektionstid: Efter kapitlet ”Gärningars lön” (s. 56-63) ska du skriva en text som heter ”Jag är Annika” eller ”Jag är Storsäcken”. Texten ska börja just så och du ska skriva i jagform och försöka sätta dig in i varför Annika och Storsäcken agerar som de gör. Vad har de för känslor? Denna text ska du lämna in. 

 

Svenska år 8                                                                                        

Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström (s. 65-124)

 

1.     Beskriv dina tankar när du läser om bröllopsfesten!

2.     Tvätt-Malin (Lottens mor) tänker såhär: ”Bäst har nog ändå den som förblir ogift, den slipper undan många bekymmer.” (s. 99). Hur tänker du kring det citatet?

3.     Reflektera lite kring Storsäckens tankar om livet och om det som sägs om hans ålder på sidan 105. Vad betyder nådeår? Vad säger det om medellivslängden på den här tiden?

4.     ”Om inga fattiga fanns skulle välgörenheten försvinna och därmed något av stort mänskligt värde.”. Så tänker Grosshandlare Bodin på sidan 109.  Vad tänker du kring detta citat?

5.     Vad tänker du om det som sägs om Annika på sidorna 110-111 och sidorna 114-117? Kan du förstå Annikas agerande - att hon väljer att helt och hållet bryta med sin familj och glömma sitt gamla liv? Vad tror du att Annika och Henning tänker efter sitt möte i trappan på sidorna 110-111?

 

 

 Svenska år 8                                                                                        AP

Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström (s. 125-176)

 

 1. Beskriv barnens situation och jämför med hur det är idag! Visa gärna med citat.
 2. Arbetarnas och särskilt hyrkuskarnas situation var väldigt slitsam. Beskriv hur de hade det och jämför med idag. Visa gärna med citat.

 
Svenska år 8                                                                                        

Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström (s. 177-233)

 

 1. Ge exempel på några av förändringarna som kom med den nya tiden och på hur de märks i del 4 (fr.o.m. sidan 229).
 2. Försök att sätta dig in i Augusts (Agges) situation och känslor. Han slits mellan två världar. Kan du förstå Annika? Agge? Lotten?
 3. Resonera kring Hennings och Skräckens situation. Henning är över 30 och Skräcken har hunnit fylla 60. Båda har i princip jobbat tills de stupat – av ålder och sjukdom. Reflektera kring detta. 

 

Svenska år 8                                                                                        

Mina drömmars stad av Per-Anders Fogelström (s. 133-290)

 

 1. ”De rikas fattigdom var inte likadan som de fattigas” . Så tänker Henning på sidan 250, vad tänker du kring detta?
 2. I slutet av boken betalar Fredrik och Annika 100 kronor för att adoptera August. Hur tänker du kring detta? Försök att sätta dig in i alla inblandades situation och känslor.
 3. Boken slutar såhär: ”Pojken drömde. Staden väntade” (s. 290). Reflektera kring detta!

 

 

 

 Svenska År 8                                                                                                    

Männen, kvinnorna och barnen i Hennings och Lottens Stockholm:

Medan du har läst Mina drömmars stad har du tittat särskilt efter hur mäns, kvinnors eller barns olika livssituation beskrivs. Nu är det dags för dig att skriva en text där du ska reflektera kring antingen männens, kvinnornas eller barnens situation. 

 

Hur var det att vara man/kvinna/barn under andra halvan av 1800-talet? Var det lättare eller svårare än idag? Kanske både och? På vilket sätt? Ge exempel från boken och visa gärna med citat. Jämför gärna med hur det är idag. 

 

Exempel på kvinnor som nämns i boken är Lotten, Matilda, Klara, Annika och Tvätt-Malin. Exempel på män är Henning, Tummen, Storsäcken och Skräcken. Barn som nämns är t.ex. alla barn som bodde hos Storsäcken, August, Emelie, Gertrud, Olof, Rudolf, Stina, m.fl. 

 

Din text ska börja med en kort introduktion, t.ex. ”Jag har läst Mina drömmars stad och jag ska i min text fokusera på kvinnornas situation i Hennings och Lottens Stockholm.”.

 

Efter introduktionen ska själva texten komma. Där skriver du ner de tankar du har om ämnet och skriver gärna ner citat från boken och jämför med hur det är idag. 

 

I slutet av din uppsats ska du sammanfatta det du skrivit och på så sätt runda av din text och knyta ihop säcken. En sammanfattning kan t.ex. se ut såhär: ”Sammanfattningsvis kan man konstatera att det var ett hårt liv att vara kvinna på Lottens tid. De födde många barn och slet på många sätt lika hårt som männen. Dessutom var deras inflytande i samhället mindre än männens.”.

 

Du ska inte komma med några nya tankar i din sammanfattning och heller inte skriva ut orden introduktion och sammanfattning i texten. 

 

Du har bara två lektioner på dig så din text kan inte bli jättelång men minst två sidor bör den vara om du ska hinna säga något. 

 

Lycka till!

Anna

 

 

 

 Diskussionsledare/Sammanfattare

Förbered en kort sammanfattning av dagens avsnitt. Gruppdiskussionen kommer att inledas med din sammanfattning som ska täcka de viktigaste händelserna i veckans avsnitt

Förbered tre frågor som baseras på de sex tänkarhattarna. Efter din sammanfattning är det din tur att presentera de tre frågorna du förberett inför dagens samtal. Sedan är det nästa persons tur: Under mötet är det du som leder diskussionen och fördelar ordet. Tilltala alltid dina kompisar med namn och tacka dem när de har presenterat sin aktivitet. 

 

Citatmästare

Hitta två eller tre avsnitt i boken som du tycker är intressanta, roliga eller förbryllande. Läs upp styckena högt för gruppen och dela med dig av dina tankar kring varför du valde dessa citat. Fråga gruppen vad de tycker. 

 

Personlighetsdetektiv

Välj en karaktär/person och skriv ner några karaktärsdrag eller egenskaper som den personen har uppvisat under dagens avsnitt. Välj ut några citat eller exempel på ställen i texten som stöder det du säger, t.ex. “Jag tycker att XX är väldigt omtänksam för att på sidan YY försöker hen verkligen få ZZ att känna sig bättre. Hen bakar t.o.m. en kaka trots att hen hatar att tillbringa tid I köket.”.

 

Verklighetsdetektiv

Hitta samband mellan händelserna i boken och din vardag. Hitta beröringspunkter mellan bokens handling och ditt eget liv, saker du har hört om eller upplevt. Förklara vilken scen du har valt genom en kort sammanfattning och tala sedan om för gruppen hur du har tänkt

 

Illustratör

Illustrera en person eller en händelse från dagens avsnitt. Visa först din teckning för gruppen och låt dem diskutera vad din illustration föreställer. Tala sedan om för gruppen hur du har tänkt och varför du valde att illustrera just detta.

 

 

Vecka 10

Diskussions-ledare/ Sammanfattare

Citatmästare

Personlighets-detektiv

Verklighets-detektiv

Illustratör/

Upptäckts-resande

Vecka 11

Illustratör

Diskussions-ledare/ Sammanfattare

Citatmästare

Personlighets-detektiv

Verklighets-detektiv

Vecka 12

Verklighets-detektiv

Illustratör/

Upptäckts-resande

Diskussions-ledare/

sammanfattare

Citatmästare

Personlighets-detektiv

Vecka 13

Personlighets-detektiv

Verklighets-detektiv

Illustratör

Diskussions-ledare/

sammanfattare

Citatmästare

Vecka 14

Citatmästare

Personlighets-detektiv

Verklighets-detektiv

Illustratör

 

Diskussions-ledare/

sammanfattare

 

 

 

 

Bedömningsmatris – boksamtal – Mina drömmars stad

 

 

 

E

C

A

Läsa och sammanfatta

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsför­ståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läs­förståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne­håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.

Samtala

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Samtala och tolka

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds­frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om­världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. 

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå­gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.