👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Skapad 2022-02-25 15:19 i Ätranskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
För cirka 14 000 år sedan började inlandsisen smälta bort i södra Norden. När isen försvann vandrade människor in i det som sedan blev Sverige. Först kom människorna från söder men sedan också från öster. Vi vet inte så mycket om religionerna som fanns i Sverige under sten- och bronsåldern. Däremot vet vi att människor bad till olika gudar, tex Tor, Oden, Freja och Loke under järnåldern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • Hur religion påverkat samhället
 • Kunskaper
 • Asagudarna och äldre samisk religion

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • Beskriva fornskandinavisk och äldre samisk religion och om du kan se några spår som lever kvar idag. 

 

 • Hur
 •  Lärare ger kontinuerligt respons på ditt arbetet som gör att det leder framåt.
 • Vid redovisning bedöms ditt arbete (muntlig framställning, faktatext, collage)

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Asagudarna och äldre samisk religion.
 • Vad man skall tänka på vid muntlig framställning, inledning, innehåll och avslut. 
 • Arbetsformer
 • Film
 • diskutera- samtala - berätta 
 • läsa och skriva
 • Dokumentation Ipad (faktatext Book Creator, Pages, Imovie)
 • Dokumentation, Collage
 • Arbete i grupp (kollaborativt lärande)
 • Muntlig framställning

Lycka till!

Uppgifter

 • Inlämning Asagudarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6