👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi och fysik Våra sinnen och Hjärnan och nervsystemet

Skapad 2022-02-27 18:59 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 5 Fysik Biologi
Här kommer vi att arbeta med våra olika sinnen, hjärnan och nervsystemet. Stämmer det att alla katter är grå i mörkret? Kan man höra i vatten? Hur smakar maten när man är förkyld? Varför får man "gåshud" när man fryser? Hur kan man känna lukt? Hur fungerar hjärnan?

Innehåll

 När du är färdig med arbetsområdet ska du kunna:

 •  Förklara vilka våra olika sinnen är och hur de fungerar.
 • Ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 • Kunna ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 • Berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 • Hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 • Något om ljus och ljud.

Så här kommer vi att arbeta

 • Klassen har bestämt att Marie ska berätta och förklara, genomgångar. 
 • Titta på filmer.
 • Skriva en egen faktatext om ett eget valt sinne.
 •  Läromedlet som vi utgår från är   Koll på No. 
 • Befästa olika begrepp.

 Bedömning:

 • Muntlig aktiviteter/ diskussioner/ samtal
 • Skriftlig diagnoser
 • Egen fakta  text 
 • Egen självskattning

Begrepp: 

Balansorgan, bedövning, decibel, drog, dvala, eko, hertz, hornhinna, iris, lins, ljudstyrka, ljudvågor, ljuskälla, medvetslös, missbruk, narkotika, nervsystem, näthinna, reflekteras, reflex, spektrum, stämband, tinnitus och trumhinna.

Tidsperiod

v.  7 Genomgång och uppstart av området, s. 44-45.

v.   9  Fakta/ textgenomgång  s.  46-53 och s. 66 .

v. 10 Fakta/ textgenomgång s. 54-59.

v. 11  Läxa s.46-59 och s.66, 17/3. Skriva kortare faktatext.

v.  12 Fakta/ textgenomgång s. 60-65 .

v. 13 Läxa 31/3, s. 60-65.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6

Matriser

Fy Bi
Biologi och fysik Våra sinnen och Hjärnan och nervsystemet

På väg mot godkänd nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, teknik, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, teknik, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, teknik, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information .
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Biologiska/ fysikaliska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins/ fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins/ fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins/ fysikens begrepp.
Samband i människokroppen/ fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.