👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvärgrupp

Skapad 2022-02-28 07:32 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Förskola
Tvärgruppsarbete tillsammans med Snäckan

Innehåll

Med denna tvärgruppen vill vi erbjuda våra äldsta barn en mindre grupp där vi fokuserar på Samspel, Kommunikation, Läsning och återberättande. Vi utgår från våra prioriterade läroplansmål men kommer fokusera framförallt mer på språket.

Vad vill vi barnen ska lära sig:

Utveckla sin förmåga att våga tal i mindre grupper.

Utveckla sin förmåga att lyssna och återberätta i grupp.

Utveckla sitt samspel i grupp och visa respekt mot varandra.

 

Hur gör vi för att uppnå målen?

Vi träffas varje vecka i tvärgruppen tillsammans med Snäckan, och ha aktiviteter både inomhus samt ute på storbarnsgården.

Vi kommer använda oss utav samarbetsövningar, där vi tränar på vår motoriska utveckling samt samarbetet med kompisar för att hjälpa varandra i olika övningar. Vi kommer fokusera på språket, och att lyssna, tala inför en grupp, ta/ge en instruktion eller att återberätta är exempel på såna samarbetsövningar.

De tillfällen då tvärgruppen träffas på storbarnsgården kommer fokus att ligga på att skapa ett samspel med de äldre barnen samt skapa nya utmaningar för att främja barnens motoriska och språkliga utveckling.

Vi kommer använda oss av undervisningsstunder där vi bearbetar böcker utifrån ett värdegrundstema. Vi kommer bearbeta böckerna på olika sätt exempelvis genom flano, genom leken eller skapande och låta barnen få återberätta böckerna. Vi använder även oss kontinuerligt av takk och bildstöd i all undervisning. I undervisningen ges barnen möjlighet att reflektera över vad saker heter och försöka sätta ord på det vi gör samt vad vi ser, hör eller upplever. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18