👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering vecka 11

Skapad 2022-02-28 13:01 i 243331 Förskolan Torpgläntan 8 Stockholm Skärholmen
Förskola
Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Innehåll

Planering

Var ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Vi har arbetat med vatten under förra veckan i två grupper. En grupp hade haft vattenlek i den stora baljan, andra gruppen arbetade med boken Alla får åka med. Vi utvecklade texten och kopplade den till projekt genom att har vi börjat använda vatten vid berättelsen, då karaktärer blir blötta under regn och i vattenpöl. Vi har börjat skapa barnens ordförråd kopplat till projekt.

Vad ska vi göra?

Vi tar en promenad till stranden för att se vad som händ med isen där. Vi kommer diskutera med barnen om det som var förra gången och nu. Vi ska fortsätta med vattenlek med en barngrupp då barnen var borta eller inte deltog i aktiviteten flera gånger.

Syfte? Varför ska vi göra det? 

Promenad. Barnen skulle reflektera om vilka ändringar uppkommit sedan förra promenaden och berätta den som de har märkt. 

Vattenlek. Alla barn ska ha möjlighet att utforska vatten, delas med sina tankar och ha en roligt aktivitet tillsammans med kompisar.

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Språkutveckling, samspel och kommunikation med andra. Lyst att leka och lära.

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Promenad till stranden: Is, vatten, observation.

Vattenlek: Vattenbalja, ´leksaker, hinkar och skålar m.m.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen.

Vi dokumenterar ord som barnen säger inom aktiviteter, barnens reflektion på aktiviteten och kring bilder tagna på förra aktiviteter. Det som barnen lägger fokus på. Vi kommer följa vad ligger barnens intresse genom reflektion och dokumentation.