👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förberedelse för förskoleklass VT-22

Skapad 2022-02-28 17:32 i Kareby förskola Kungälv
Förskola
Att bli stor och börja förskoleklassen är spännande och många ser fram emot det, men det kan också vara lite skrämmande....

Innehåll

Vart är vi?

 I nuläget är vi 29 stycken förväntansfulla barn som skall börja förskoleklass i augusti. Att börja förskoleklass är en stor förändring. Barnen skall lämna sin gamla trygga miljö med pedagoger som de kanske haft under hela förskoletiden och lämna en del av sina kompisar. Vissa barn går igenom denna tiden utan problem medan andra kan bli mer oroliga.

Vart ska vi?

För att förbereda barnen på förändringen, hjälpa dem att skapa nya relationer och samtidigt skapa fina minnen av sin sista tid i förskolan kommer vi ha gemensamma träffar ihop mad alla blivande förskoleklassbarn på Kareby förskola..

Hur gör  vi?

Vi kommer att förbereda barnen genom att träffas och ha olika aktiviteter ihop. Träffarna kommer ske under resten av terminen och inträffar på onsdagar. Träffarna kommer att ha varierande innehåll och pedagogerna på våra tre hemvister planerar innehållet kopplat till läroplansmål. De barnen som är ledig enligt schema på en sådan dag är välkommen att vara med ändå mellan kl 9-11. Nedanstående tider kan komma att ändras men då kommer ni att få reda på det.

 • 2/2
 • 9/2
 • 23/2
 • 2/3
 • 9/3
 • 16/3
 • 23/3
 • 30/3
 • 6/4
 • 20/4
 • 27/4
 • 4/5
 • 11/5
 • 18/5
 • 25/5
 • 1/6

Avslutningen kommer att ske den 8 juni.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18