👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2022-02-28 17:40 i Nolhaga förskola Alingsås
Förskola
Vi ska arbeta med sagan De tre bockarna bruse, med barn 1-3 år. Vi ska också väva in arbetet med kameran som verktyg för barns berättande.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Syfte - varför?

Utifrån vår planering Barns eget berättande med kameran som verktyg så vill vi arbeta med sagan De tre Bockarna Bruse. De tre bockarna Bruse, då vi kan bearbeta med sagan på olika sätt och med olika material. Vi plockar in kameran och låter barnen dokumentera med den.

Det är en känd saga för barnen och de är visar ett stort intresse för sagor. Detta för att bygga vidare på lusten att lära och utforska kameran mer men också genom skapande, reflektion och berättande.

 

Mål:

 fantasi och föreställningsförmåga,

 förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Var är vi? (Nuläge)


Barnen har visat intresse för sagor. De tycker om när vi läser bok, lyssnar på saga via Polyglutt och genom sagopåsar. Vi har arbetat med kameran som verktyg för berättande terminen innan och barnen har lärt sig en del av grundkunskapen kring kameran och att ta kort, allt utifrån sin egen nivå samt i mindre grupper.

 

 

Vart ska vi?

  • Vi vill att barnen får ett ökat ordförråd och även TAKK-tecken till sagan.
  • Barnen får ett, eller har ett fortsatt intresse för kameran och att använda den som stöd för sitt berättande.
  • Barnen ska ha fått möta olika sätt att skapa och konstruera. 

Genom detta arbete så vill vi skapa större förståelse för kamerans användningsområde och finna lusten till digitala verktyg. Att genom fantasi kan man skapa mycket men också genom material.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

  • Låta barnen uppleva sagan på olika sätt t ex bok, berättande med hjälp att rekvisita, flano, dramatisering? 
  • Använda oss av TAKK. 
  • Låta barnen använda kameran för dokumentation och stöd för berättande.
  • Låta barnen skapa och konstruera i olika material utifrån sagan genom att skapa trollet och bockarna av att måla stenar.

Vi börjar med att introducera sagan genom bok och sagopåse.

Dokumentation kommer ske genom barnens användning av kamera men också utifrån processen och foton tagna av oss pedagoger samt genom text och berättelser till foton.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------