👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramalek

Skapad 2022-03-01 12:28 i Pusselbitens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi arbetar med lek och dramalek

Innehåll

Var är vi?

Vi ska träna på att leka styrda lekar och dramatisera Bockarna bruse

Vart ska vi

Leka Gubben i lådan , björnen sover och dramatisera bockarna bruse. Träna sig på att inta andra roller i leken, träna turtagning och ta instruktioner men även öva sig på att återberätta och att känna igen olika begrepp 

Använda oss av flanosagor på samling

 

 

Hur gör vi?

Dela in barnen i mindre grupper. En pedagog har ansvar för sin grupp och ser till att den gruppen erbjuds minst ett lektillfälle per vecka Leka samma lekar och berätta samma flanosaga vid ett flertal tillfällen

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18