👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2022-03-01 12:33 i 213081 Förskolan Trollsländan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Genom att arbeta med känslor vill vi stärka barnens relationer till varandra. Vi vill att alla barn ska känna grupptillhörighet.

Innehåll

Syfte:
Syftet är att stärka barnens relationer till varandra och att få förståelse för sitt eget agerande. Vi vill ge barnen verktyg för att kunna hantera konflikter och känna trygghet i sin vardag. 


Vad ska utvecklas/utmanas?

* Förståelse för demokratiska rättigheter.  

* Grupprelationer.

* Förmågan att reflektera.

* Förmågan att känna igen och uttrycka olika känslor.


Hur: 

Vi kommer utgå från Djuren på Djuris som är ett värdegrundsmaterial som är kopplat till förskolans läroplan.  Programmen utgår från barns demokratiska rättigheter och syftar till att stärka barnens grupprelationer genom att reflektera över olika sorters känslor.  

I mindre grupp tittar vi på ett avsnitt som är relevant för gruppen och efteråt diskuterar vi kring de olika känslorna som tex. arg, ledsen, glad, lugn, förväntansfull, rädd. Vilka känslor kunde vi se i avsnittet och hur kände vi igen den/dom känslorna? Hur ges vissa känslor uttryck i våra kroppar och när upplever vi dessa känslor? 

Vi kommer även arbeta vidare med känslorna som vi diskuterat utifrån Djuren på Djuris i andra aktiviteter som tex. dans, målning och drama för att ge alla barnen möjlighet att ta till sig och delge sina tankar och kunskaper. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18