Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva åk 2

Skapad 2012-05-28 15:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Meningsbyggnad. Skriva berättande texter till sekvensbilder.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Formulera meningar och skriva små enkla berättelser samt skriva stödord eller tankekarta till en enkel faktatext

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad,.. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt mellanrum mellan ord.
 • skriva läsligt för hand
 • skriva korta berättelser med hjälp av sekvensbilder och på så sätt se "röda tråden"
 • skriva en tankekarta eller stödord till en enkel faktatext

 

Ur det centrala innehållet

Arbetssätt och undervisning

Ur lgr 11

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

En - en undervisning där vi :

 • samtalar om hur en mening är uppbyggd
 • klipper itu och bygger meningar
 • formulerar och skriver meningar
 • bygger upp en berättelse kring sekvensbilder "röda tråden"
 • samtalar om vad som är skillnaden mellan faktatext och berättande text

Enskilt arbete där du övar att:

 • skriva meningar i skrivböcker,arbetsböcker och på arbetsblad
 • skriva för hand på laminat
 • skriva meningar på datorn
 • skriver en enkel berättande text med bildstöd
 • skriva tankekarta eller stödord till en enkel faktatext

Visa vad du lärt dig

Kontinuerligt läser vi igenom dina texter och där visar du om du kan:

 • skriva fullständiga meningar och använda stor bokstav, skiljetecken (punkt, frågetecken) samt mellanrum mellan ord
 • skriva med en handstil så att den som läser kan förstå vad du skrivit.
 • skriva en berättande text med "röda tråden"
 • skriva en tankekarta eller stödord till en faktatext

Tidsram

Läsåret 2016-2017

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: