👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk1a1 v. 13 - 23 (VO19B)

Skapad 2022-03-02 10:39 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Naturkunskap
-

Innehåll

 

Vecka

Måndag

13.20 - 14.10 (50 min)

Pulsen

Torsdag

14.10 - 15.00 (50 min)

Natursal

13

Gör färdigt (Google Classroom):

Är du klar med dem, använd tiden till annat skolarbete.

Energi
(s. 92 - 98)

 • Olika energiformer
 • Energiomvandlingar
 • Effekt
 • Olika enheter för energi

Uppg:

 • 5.1 - 5.6 (s. 157)
 • 5.13 (s. 157)

14

Film: Så orsakade vi klimatkrisen

Film: Så orsakade vi klimatkrisen

15

Påsklov Påsklov

16

Påsklov

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Påbörja fråga 1 - 3 för båda energikällorna.

Tips på källor:

17

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Arbeta med fråga 1 - 3 för båda energikällorna.
 • Påbörja fråga 4 - 5 för båda energikällorna

Tips på källor:

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Gör färdigt fråga 1 - 4 för båda energikällorna
 • Arbeta med fråga 5 för båda energikällorna

Tips på källor:

18

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Arbeta med fråga 1 - 7 för båda energikällorna

Tips på källor:

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Gör färdig fråga 1 - 3 för båda energikällorna
 • Arbeta med fråga 4 - 7 för båda energikällorna.

Tips på källor:

 

19

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Gör färdigt fråga 4 - 5 för båda energikällorna
 • Arbeta med fråga 6 - 7 för båda energikällorna

Tips på källor:

Uppg: Energiuppgift

Lektionsmål:

 • Gör färdigt fråga 6 - 7 för båda energikällorna.

Tips på källor:

20

Muntlig diskussion: Energi + Hållbar utveckling

 • 2 grupper redovisar

När du inte diskuterar:

Muntlig diskussion: Energi + Hållbar utveckling

 

 • 2 grupper redovisar

När du inte diskuterar:

 

21

Könsorgan & preventivmedel
(s. 165 -171, 174 - 175 & 178- 181)

Uppg:

 

22

   

23

   

Uppgifter

 • Energiuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -