Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhem åk 2, förpackningar vt 2012

Skapad 2012-05-28 18:14 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att:

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.skapa bilder med hantverksmässiga tekniker.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. (te)
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan har härmat naturen. (te)
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. (te)
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. (te)
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. (te)
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. (no)

Konkretisering av målen

Som elev har du uppnått målen när du har

 • A. förmåga att ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen med förpackningarnas öppnings- och stängningskonstruktion i fokus.
 • B. förmåga att källsortera olika förpackningar (plast, papper, metall).
 • C. förmåga att utifrån en skiss tillverka en skulptur av lera.
 • D. förmåga att skapa en funktionsdugliga förpackning till din skulptur.

 

Bedömning

 • Förmåga A bedöms genom att rita minst tre olika typer av öppnings- och stängningskonstruktioner.
 • Förmåga B bedöms genom att eleverna får sortera 8 st produkter utifrån förpackningars material (glas, metall, papper, plast). Någon produkt i varje kategori ska vara rätt. Kamratbedömning.
 • Förmåga C och D bedöms med hjälp av en jämförelse mellan skiss och skulptur. Dessa ska tydligt överensstämma. Går förpackningen att stänga och öppna bedöms eleven ha förmåga D.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: