👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Språk

Skapad 2022-03-02 13:41 i 042011 Förskolan Griffeltavlan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Språkutvecklande arbetssätt i förskolan .

Innehåll

Ett viktigt område inom läroplanen är språket och språkutveckling.

Vi använder böcker, sagor och berättelser på många olika sätt för att utveckla språket.

Bokläsande ökar både barnens passiva och aktiva ordförråd. (passivt ordförråd innebär=ord som vi förstår men inte uttalar/använder)

Dessutom lägger läsandet grunden för ett fortsatt intresse för böcker och berättande.

En viktig del för oss pedagoger är att vara bra språkförebilder. Vi pratar väldigt mycket, benämner saker hela tiden, vad barnen gör, vad de leker med osv för att utveckla språket och ordförrådet.

Vi benämner begrepp och utvecklar barnens språk i olika aktiviteter, där barnen kan utveckla sitt ordförråd.

Metoder

* Läsa böcker. 

* Flanosagor.

*Digitala verktyg

* Stimulera barnens språkutveckling med hjälp av språkappar.

* Arbeta med att utveckla barnens ordförråd genom att benämna och upprepa ord och begrepp i barnens vardag och i olika aktiviteter.

 Dokumentation

* Vi dokumenterar gruppen med hjälp av observationer, reflektioner. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18