👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gravitation - experiment: Vad landar först?

Skapad 2022-03-02 13:49 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Om man släpper olika föremål samtidigt fån samma höjd, kommer dom att landa samtidigt? Varför? Är några av de frågor som vi tänker ställa till barnen för att öka deras förståelse för gravitation och vad som påverkar den.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen vet att när man släpper en sak så faller den ner i de allra flesta fall. Men faller alla lika fort och varför är det så?

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla

kemiska processer och fysikaliska fenomen.


Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 

Att öka barnens förståelse för att olika egenskaper påverkar hur stor jordens dragningskraft/gravitation påverkar den.

Är föremålet stort- litet, tungt-lätt?

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Vi släpper olika föremål samtidigt från klätterställningen för att se vilken som landar först respektive sist.

Första experimentet använder vi en liten plastboll, fjäder samt en pappersfjäril.

Först gör vi en hypotes: Vad tror vi ska hända?

Sedan experimenterar vi.

Sist analyserar vi resultatet.

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18