👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 1 Favorit Matte 1B

Skapad 2022-03-03 09:33 i Getingeskolan Halmstad
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att arbeta med och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Det kommer även att ges många tillfällen till att resonera matematik, enskilt, i par och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska också utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål:

Du ska lära dig att:

 • Avläsa talen mellan 13 och 20 och ange deras grannar
 • Lösa och formulera problem
 • Räkna addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Räkna subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Förstå och kunna använda sambandet mellan addition och subtraktion
 • Räkna med tiotal (10, 20, 30…) upp till 100
 • Förstå och använda begreppen dubbelt och hälften
 • Förstå och använda begreppen jämna och udda tal
 • Förstå och räkna med ental och tiotal i talområde 0-100
 • Avläsa tal upp till 100 och kunna ange deras grannar
 • Förstå och konstruera mönster i talföljder och med geometriska figurer
 • Att mäta med med enheten cm.

 

Arbetssätt:

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok samt på arbetsblad.

 

Bedömning

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd, lokala tester och hur du resonerar vid gemensamma genomgångar för att kartlägga dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3