👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En tryggare nätvardag

Skapad 2022-03-03 10:10 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 6 Samhällskunskap
Med start v. 11 kommer vi tillsammans att arbeta med materialet Lajka framtaget av Prinsparets stiftelse, för ett arbete mot en tryggare nätvardag

Innehåll

Planering samhällskunskap årskurs 6 VT21/22

Kort sammanfattning

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld (Skolverket 2022).

Prinsparet, Prins Carl Philip och prinsessan Sofia, bedriver en stiftelse för bland annat utveckling inom skolan. Under denna period kommer vi tillsammans med Britta, vår skolkurator att arbeta med ett material som heter Lajka.

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav

Se nedan

Arbetsgång

Vi kommer under lektionerna att se på filmer, diskutera, svara på frågor om elevernas nätvardag. Genom detta vill vi kartlägga elevernas vardag på nätet och samtidigt lyfta fram vad som enligt eleverna är en bra nätdag och vad som är en sämre nätdag.

Begrepp

Övergripande ord inom området; Källkritik, respekt, ansvar, konsekvenser, fysisk hälsa, psykisk hälsa, värdegrund. 

Bedömning

Mål vid avslutat arbete

Bedömning kommer att ske enligt läroplanen (se nedan) 

Bedömningen sker formativt, vilket betyder att vi arbetar tillsammans och under arbetets gång sker bedömningen (vi diskuterar och gör området till en chans att utvecklas tillsammans).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6