👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-03-03 12:08 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Matematik genom lek och saga för att för att barnen på ett lustfyllt och lättfattligt sätt närma sig en förståelse kring olika matematiska begrepp.

Innehåll

Vad?

Vi vill på ett lättfattligt sätt låta barnen närma sig en förståelse för grundläggande matematiska begrepp. 

Hur?

Genom att vi använder oss av vårt tema "sagor", har vi ett brett spann att arbeta med matematikens värld. För ordningstal, antal och prepositioner har vi bockarna bruse som verktyg för att sträva efter vårt mål. En annan del i matematiken är sortering och klassificering där har vi en robot i form av en stavdocka som ger oss olika uppdrag.

Varför?

I barnens vardag nu och hela livet stöter de på olika situationer där olika matematiska förmågor är nödvändiga. Genom att tidigt få möta, ta del och erfara dessa kunskaper är det grundläggande för dess fortsatta utveckling och lärande. Nyfikenhet, intresse och lust ska vara genomgående i vårt matematiska arbete.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18