👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd; Slöjdpåse

Skapad 2022-03-03 12:15 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 4 Slöjd
... Tillverkning av slöjdpåse att förvara sina alster i under mellanstadietiden ...

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll Slöjd årskurs 4-6

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • utvalda slöjdord som: arbetsbeskrivning, tvärnåla, applikation, säkerhetsnål, snodd, stadkant, sicksack, raksöm, kanal mfl
 • formge genom att välja färg, material samt applikation till sitt arbete,
 • tillverka ditt slöjdföremål utifrån instruktioner,
 • välj och motivera din väg från idé till färdigt föremål,
 • analysera och värdera det du har slöjdat.

Undervisning

Träna utvalda slöjdord samt visa förståelse för dessa. Formge och sy en slöjdpåse genom att använda arbetsbeskrivning.
Analysera och utvärdera slöjdarbetet i slöjddagbok

Redovisning

Genom arbetsinsats och färdigt resultat samt att dokumentationen görs.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6