👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla

Skapad 2022-03-03 13:20 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vi odlar på Snäckan

Innehåll

Mål/Syfte:

Att barnen ska få en förståelse för hur ett frö fungerar. Från frö till planta.

Att barnen ska få en förståelse för vad ett frö behöver för att växa.

Vi vill visa att våra matrester kan bli till växtnäring i bokashin.

Barnen ska utveckla sin förståelse för naturen och dess kretslopp.

Väcka nyfikenhet för odling. 

Få kunskap i hur växter växer.

Att se att man kan odla själv. 

Vi tränar barnen i att benämna termer som jord, odla, plantera, frö, vatten, sol och växa.

Vi planterar ut plantorna och följer dess utveckling även utomhus i rabatten utanför vårat kök.

Barnen kommer att få med sig en egen planta hem för att kunna följa processen tillsammans med sin familj.

Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.

 

Metod:

Barnen är delaktiga i alla processer.

Odla tomat

Odla bönor

Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt.

Vi pratar om vad en planta behöver för att växa och överleva. 

Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.

Vi kommer att ge växterna näring från vår bokashi där vi slängt vårat matavfall.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18