👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska unit D, kap.10-12, åk6.

Skapad 2022-03-03 13:37 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer tillsammans i klassen lära oss mer av det engelska språket. Vi kommer att samtala, skriva korta men även längre texter, lyssna på engelska, lära oss nya ord, redovisa något område som du är intresserad av, och läsa olika sorters texter.

Innehåll

Tillsammans kommer vi att få lära oss mer engelska där vi lyssnar, läser, samtalar och skriver på engelska. Vi kommer att utgå ifrån boken "New What's up 6" under engelsklektionerna. 

Vi tränar även på engelska utanför läromedlet genom att bla. arbeta med dialoger, tala utifrån bilder, redovisa presentationer och skriva korta och lite längre texter på engelska. Vi fördjupar oss i kapitlen 10-12 i What´s up och får bla. läsa text kring universum, läsa kring stjärntecken och tyda dessa samt läsa kring den berömda månlandningen. Ni kommer även att få tillsammans med en kamrat förbereda en presentation kring något som man tycker är intressant och redovisa denna inför de andra.

Bedömning görs kontinuerligt under lektionerna, hur väl du deltar under lektionerna samt i en matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska.

Ej uppnått till nivå 1 ännu🔴
🟠
🟡
🟢
Förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan till viss del förstå sammanhanget när vi pratar engelska i klassrummet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan till stor del förstå sammanhanget när vi pratar engelska i klassrummet.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan med säkerhet förstå sammanhanget när vi pratar engelska i klassrummet.
Formulera sig i tal och skrift.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig tydligt och sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt med ord, fraser och meningar samt anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier.
Du kan välja och använda någon strategi som förbättrar interaktionen. Du kan till viss del omformulera dina tankar då du inte hittar rätt ord att beskriva. Du deltar till viss del i samtal.
Du kan välja och använda några olika strategier som förbättrar interaktionen. Du kan till stor del omformulera dina tankar då du inte hittar rätt ord att beskriva. Du deltar till stor del i samtal och du kan delvis ställa frågor till kompisen eller hjälpa till att förmedla dina eller kompisens tankar.
Du kan välja och använda flera olika strategier som förbättrar interaktionen. Du kan med säkerhet omformulera dina tankar då du inte hittar rätt ord att beskriva. Du deltar i samtal och du kan ställa frågor till kompisen eller hjälpa till att förmedla dina eller kompisens tankar.
Reflektera och delta i samtal.
Du kan delta i samtal om bekanta ämnen och ställer enstaka frågor och framför enstaka åsikter som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan delta i samtal om bekanta ämnen och ställer frågor och framför egna åsikter som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan delta i samtal om bekanta ämnen och ställer frågor och framför egna åsikter som upprätthåller samtalet väl.
Använda strategier för lyssnande och läsning.
Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning. Du kan till viss del använda någon strategi för att förstå sammanhanget i tal eller text. Tex. med hjälp av ord, bilder eller rubriker från texten.
Du kan till stor del använda dig av strategier för lyssnande och läsning. Du kan till stor del använda någon strategi för att förstå sammanhanget i tal eller text. Tex. med hjälp av ord, bilder eller rubriker från texten.
Du kan med säkerhet använda dig av strategier för lyssnande och läsning. Du kan med säkerhet använda någon strategi för att förstå sammanhanget i tal eller text. Tex. med hjälp av ord, bilder eller rubriker från texten.
Förbereda och redovisa en presentation kring valfritt ämne.
Du kan till viss del förbereda en presentation tillsammans med din kamrat. Du kan till viss del framföra innehållet för dina klasskamrater.
Du kan till stor del förbereda en presentation tillsammans med din kamrat. Du kan till stor del framföra innehållet för dina klasskamrater.
Du kan med säkerhet förbereda en presentation tillsammans med din kamrat. Du kan med säkerhet och med bra uttal framföra innehållet för dina klasskamrater.