👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Rörelse

Skapad 2022-03-03 14:18 i 042011 Förskolan Griffeltavlan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Rörelse är en betydande del för barnen, den utgör en stor del av barnens vardag på förskolan.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att barnen ska få träna sin motorik, kroppsuppfattning och lära genom fysisk aktivitet. Att röra på sig är något barn mår bra av och får möjligheten att få kännedom om sin egna kroppsuppfattning.

Målet med arbetsområdet:

  • Alla barn ska få "röra på sig" varje dag.

 

Metod:

* Rörelselekar med dans och rörelsesånger

* Utflykter till andra motoriskt utmanande platser, som till exempel skogen eller parker.

* Aktiviteter, där vi uppmuntrar barnen att klättra, hoppa eller balansera.

* Allmän utevistelse på gården, där det i stort är fysisk aktivitet, en stor del av tiden.

*Träna på att gå promenader.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18