👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi upptäcker naturen i vår närmiljö

Skapad 2022-03-03 14:35 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska Bild Svenska som andraspråk Idrott och hälsa NO (år 1-3)
Under det här projektet kommer du tillsammans med dina klasskamrater få forska och uppleva naturen som finns runt om oss på Backaskolan.

Innehåll

Innehåll

Under det här projektet kommer du att få forska kring naturen i närområdet tillsammans med dina klasskamrater..

Mål med projektet:

 • upptäcka närområdets flora och fauna
 • öka barnens kunskap om kring naturvetenskapliga begrepp
 • ökad kännedom om närmiljön
 • ge barnen möjlighet att prova på olika sätt att forska fram fakta med ett kritiskt förhållningssätt
 • ökad kunskap kring digitala verktyg
 • öva på samarbete
 • att lära i grupp och enskilt
 • få möjlighet att skapa och att utveckla sitt rit- och skriftspråk
 • få möta olika textgenrer
 • få ökad förståelse och respekt för naturen
 • genom olika rörelselekar och vistelse skapa positiva upplevelser ute i naturen

 

I projektet kommer du att få:

 • vistas ute i närmiljön och lära känna dess natur och djurliv
 • skapa med olika tekniker och material
 • få forska och ta reda på fakta
 • dokumentera fakta
 • läsa och skriva texter i olika genrer
 • publicera fakta på Wikimini
 • använda digitala verktyg 

Kopplingar till läroplanen

 •  Gr lgr11Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 •  Gr lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 •  Gr lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  Gr lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 •  Gr lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 •  Gr lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • Centralt innehåll
 •  Gr lgr11  -Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 •  Gr lgr11  -Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 •  Gr lgr11  -Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 •  Gr lgr11  -Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 •  Gr lgr11  -Språk och kommunikation Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 •  Gr lgr11  -Skapande och estetiska uttrycksformer Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 •  Gr lgr11  -Natur, teknik och samhälle Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 •  Gr lgr11  -Natur, teknik och samhälle Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 •  Gr lgr11  -Natur, teknik och samhälle Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 •  Gr lgr11  -Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.