👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2022-03-03 14:42 i Munkegärdeskolan Kungälv
En beskrivning på kapitel 4 Algebra och mönster
Grundskola 7 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med algebra och mönster. Algebra är en väldigt användbar räknemetod som används i bland annat kemi, fysik och matematik.

Innehåll

Du får lära dig att:

 • hantera räknesätten i rätt ordning
 • utföra beräkningar med tid
 • teckna uttryck med flera räkna sätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt
 • tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel
 • beskriva logiska mönster matematiskt och med ord
 • skapa mönster
 • lösa ekvationer
 • lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Viktiga begrepp:

numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, likhet, obekant

 

Film om matematiska resonemang:

https://www.youtube.com/watch?v=ekXkOLnWoJ4

Uppgifter

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9