👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokus på språk

Skapad 2022-03-03 15:22 i 034331 Förskolan Gullinge Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Barnens språkliga utveckling

Innehåll

Denna termin kommer vi att lägga ett särskilt fokus på barnens språkutveckling.

Syftet är att ge barnen ett rikare språk med många begrepp i olika sammanhang så att barnen kan använda dem själva och ha gedigen förståelse av dem. Barnen ska ges möjlighet att lära sig nya ord och få stöd att använda dem för att beskriva sina upplevelser, kunskaper och arbetsteorier.

Böcker om Pippi Långstrump ska ligga till grund för detta arbete.  Lek med orden med hjälp av rim, ramsor, att hitta på egna ord eller andra språklekar ska ingå i undervisningen.  Vi kommer att jobba både med fonologisk samt fonemisk medvetenhet.

 Fonologisk medvetenhet är den särskilda medvetenheten om det talade språkets ljudstruktur - t.ex. stavelser och enskilda ljud. Fonemisk medvetenhet är medvetenheten om de enskilda språkljuden i språket. Att kunna dela upp ord i språkljud och stavelser är särskilt viktigt för tidig läs- och skrivinlärning.

Vi ska använda och kombinera flera olika uttrycksformer som kan stötta språkutvecklingen, till exempel bild, rörelse, sång och drama.

Ett sätt vi kommer följa barnens språkutveckling på är att låta barnen berätta fritt som vi sedan skriver ner och analyserar.

Vi fortsätter att använda bilderbokstjänst Polyglutt för att arbeta med språkutveckling och litteratur.