👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och barnkonventionen

Skapad 2022-03-03 16:17 i Egebyskolan Mjölby
Vårt samhälle samt samhällsfunktioner och yrken som finns i närområdet. Mänskliga rättigheter och barnens rättigheter.
Grundsärskola 4 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation
Vilka rättigheter har barn med funktionshinder. Vad står i barnkonventionen? Alla är lika bra fast vi är olika. Hur kan vi vara med och påverka? Att få ta ett beslut.

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleven ska få en förståelse för  att alla barn har rättigheter

Eleven ska få en förståelse för att man ska behandla alla människor lika

Eleven ska få en förståelse för vad det står om barn rättigheter i barnkonventionen.

Så här ska vi arbeta

Vi ska titta på lättförståeliga filmer, jobba med konkret material, läsa böcker, Hur man gör demokratiskt beslut.

Det här ska bedömas

 • Att med stöd berätta om att alla barn har rättigheter.
 • Att med stöd visa att du har uppmärksammat att alla är olika och lika.
 • Att med stöd visa att du förstår att man ska behandla alla människor lika.
 • Att med egen förutsättning kunna göra ett demokratiskt beslut.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9