👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattekojan 1B

Skapad 2022-03-03 16:40 i Normlösa skola Mjölby
Mattekojan
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att arbeta med matematikens många olika delar. Fokus ligger på att skapa en djup förståelse av tal, tals användning och att kunna dela upp tal. Vi kommer att arbeta på många olika sätt för att konkretisera det matematiska innehållet för att sedan övergå till matematiska strategier. Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik och matematiska strategier.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

Taluppfattning och tals användning

 • de naturliga talen 10-19 samt hela tiotal 0-100
 • skriva, beskriva och förstå talen 0-100 och koppla talen till en konkret mängd, räkneord, siffror, ental, tiotal
 • ordningstalen 0-10
 • förstå, förklara och använda begrepp som jämför olika antal (flest, färst, fler än, färre än, dubbelt, hälften, jämna, udda mm)
 • arbeta med tallinjen (avläsa, placera in tal, ange vilket tal som kommer före och efter ett givet tal)
 • addera och subtrahera ental 0-20 samt hela tiotal 0-100
 • känna till och använda olika matematiska strategier vid uträknandet av additioner och subtraktioner
 • känna till våra mynts olika värden

Geometri

 • klockan hel och halv timme
 • mäta längd i centimeter
 • symmetri

Algebra och programmering

 • programmering i kartor
 • talföljder 2-hopp, 5-hopp, 10-hopp
 • förstå likhetstecknets betydelse och kunna göra uträkningar i addition och subtraktion när en term saknas

Problemlösning

 • förstå och lösa enkla problemlösningsuppgifter i grupp, i par och enskilt
 • använda strategin läsa, rita, beräkna, svara

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt
 • arbeta med många olika aktiviteter och spel
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • arbeta med räknehändelser

Bedömning

Du visar vad du kan:

 • genom att delta aktivt under lektionerna samt arbeta med de föreliggande uppgifterna
 • i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • i enskilt-, par- och grupparbete
 • i matteboken och digitalt arbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3