👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2022-03-03 16:41 i Förskolan Kvarnbacken Tierp
Förskola
Utbildningen behöver vara relaterad till lek, den behöver bidra till nya lekar och lekroller i samspel med ett lärande som ligger utanför leken, lekresponsiv undervisning.

Innehåll


Vad ska vi göra?

• Skapa gemenskap, samhörighet och glädje genom aktiviteter och olika lekformer, som tex dans, rörelselekar, sago-och sångstunder.

• Fokus på de 3 viktiga sociala lekreglerna:

- ömsesidighet 

- turtagning 

- samförstånd 

• Lekformer:

- fysiska och sensoriska lekar.

- sociala lekar 

- fantasilek

• TAKK

Syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig och stärka deras lekstyrka. Genom undervisningen ska barnen kunna få skapa positiva kontakter med andra barn, ta hänsyn till lekidéer, förhandla om lekens innehåll, kunna ha förmågan att ”förvandla” verkligheten och gå in i en fantasilek och ha ”lekdriv”.

 

Hur ska vi göra?

Leken är barnens arena och miljö, den är viktig och ska få ta plats. Och vi vill skapa goda och positiva förutsättningar för denna arena och miljö.  För att stödja barnens lek på bästa sätt arbetar vi med vårt förhållningssätt och vår syn på lek och som medlekare. Vilket lekmaterial erbjuds, när och var erbjuds lek och hur syns leken i vår lärmiljö. 
Undervisningen ska fokusera på lek i olika former och på olika sätt utifrån barnens intressen och behov. 
Bland annat 

- konstruktionslek (bygg)

- rollek ( föreställa sig att vara någon annan/ annat)

- sensorisk lek ( använda och utforska med sina sinnen)

- motorisk lek ( använda kroppen, hoppa, klättra, springa)

Dokumentation

 Observationer, anteckningar, reflektion och analys. Väggdokumentation.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18