👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultrons planering kring hållbar utveckling

Skapad 2022-03-03 16:41 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Hållbar utveckling är ett av våra prioriterade läroplansmål för läsåret och vi vill ge barnen grunden till en hållbar utveckling, att värna om sig själv, varandra och vår miljö.

Innehåll

Nuläge 

Hållbar utveckling är ett väldigt stort område och stora delar av förskolans läroplan kan kopplas till detta. Området är uppdelat i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Mål

Vi vill ge barnen grunden till en hållbar utveckling, att värna om sig själv, varandra och vår miljö.

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla förståelse för:

 • värna om sig själv, kompisar och omgivning
 • allas lika värde
 • naturen och dess kretslopp
 • återbruk och återvinning

Syfte

Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, sociala, ansvarstagande och hänsynstagande individer.  

Genomförande

Vi samtalar, läser böcker, använder digitala verktyg, arbetar med återvinning och återbruk. Barnen uppmärksammas och ska få kunskap om värdegrunden, att det är viktigt att vara rädd om sig själv, varandra, naturen, vår miljö och våra saker.

 

Dokumentation 

Alla pedagoger dokumenterar  och reflekterar löpande i Unikum.

 

Ansvar

Alla pedagoger

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18