👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss åk 6

Skapad 2022-03-03 16:58 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som behandlar ämnen runt omkring oss och deras egenskaper.
Grundskola 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! Marken du står på är fast, sval och stadig men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns kärnan som är flera tusen grader varm. Det är så varmt att ämnena där är flytande medan jordskorpan är kall och hård. I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Om dessa ämnen kommer du att få lära dig mer om i vårt arbetsområde "Ämnen runt omkring oss".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

begreppsliga förmåga

 • förstår och kan använda begrepp inom kemi

kommunikativa förmåga

 • resonera om frågor som rör ämnen och ämnens egenskaper
 • berätta om kolets kretslopp

analysförmåga

 • reflektera över människans del i kretsloppet

 

utveckla dina kunskaper om...

 • vad en atom och en molekyl är
 • vad ett grundämne är
 • vad en kemisk förening är
 • kolets kretslopp i naturen
 • vad människa kan använda olika metaller till
 • hur man kan få fram metaller ur malmer
 • varför man återvinner olika ämnen

Innehåll

Du kommer att lära dig mer om ämnen och deras egenskaper och hur kolets kretslopp fungerar. Du kommer också att titta på människans del i kretsloppet och hur viktiga ämnen i jordskorpan är för oss människor.

Exempel på begrepp att förstå och kunna förklara:

grundämne, kemisk förening, atom, molekyl, kretslopp, fotosyntes, växthuseffekt, fossila bränslen, icke förnybara energikällor, förnybara energikällor, biobränsle, berggrund, bergart, mineral, malm, legering, ädelmetall, 

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • läsa texter och samtala om innehållet så att begreppen förklaras,
 • jobba med uppgifter/frågor på innehållet,
 • se film
 • göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser,

 

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • ge exempel på och förklara några olika ämnen och deras egenskaper med användning av kemins begrepp
 • resonera och förklara kolets kretslopp och hur människan påverkar miljön.
 • hållbar utveckling- din förmåga att resonera om vikten av hållbar utveckling/ återvinning

Bedömningen kommer att grundas på dina undersökningar och experiment i klassrummet, diskussioner i klassrummet samt på provet vi kommer att ha i slutet av kursen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr22
 • Syfte
 • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
  Ke  A 6
 • Eleven använder information som rör kemi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Ämnen runt omkring oss

F
E
C
A
Sopsortering- miljöarbetet i praktiken
Du vet ännu inte hur du skall sopsortera och därmed spara på miljön och jordens resurser.
Du vet hur du skall sopsortera och därmed spara på miljön och jordens resurser. Det blir dock en del fel i sorteringen.
Du vet hur du skall sopsortera och därmed spara på miljön och jordens resurser. Ett par fel i sorteringen kan dock förekomma.
Du vet hur du skall sopsortera och därmed spara på miljön och jordens resurser. I stort sett så blir det aldrig fel när du sorterar