👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text årskurs 5 vt 2020

Skapad 2022-03-03 17:08 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Beskrivande text årskurs 5.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

 • Kunna skriva en beskrivande text där verben står i presens (nutid).
 • Kunna använda ämnesspecifika ord som t.ex. statsskick, klimat, valuta och befolkning.
 • Kunna komparera adjektiv t.ex. lång, längre, längst.
 • Kunna göra jämförelser t.ex. Sverige är större än Norge.
 • Kunna skriva en beskrivande text utifrån den mall vi arbetat med.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
VT årskurs 5 Beskrivande text

Rubrik 1

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva text -innehåll
Insats krävs
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Skriva text - struktur/mall
Insats krävs
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Skriva texter - struktur- klassifikation
Insats krävs
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriva texter - struktur- beskrivning
Insats krävs
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...” Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Språkliga drag - tempus
Insats krävs
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Språkliga drag - ordval
Insats krävs
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Jämförelser
Insats krävs
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Skrivregler
Insats krävs
Behöver hjälp med enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Följer enkla regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Följer på ett bra sätt regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Bearbetning av text
Insats krävs
Behöver hjälp med att förbättra din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar din text med hjälp av omdömen på ett bra sätt.