👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten Åk 4

Skapad 2022-03-03 20:47 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 Matematik
De fyra räknesätten.

Innehåll

De fyra räknesätten

MÅL

När du arbetat med det här området ska du:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera större tal
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 4 x 100, 3 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3 samt med minnessiffra

 

BEGREPP

 • addition - addera
 • term
 • summa
 • likhetstecken
 • subtraktion - subtrahera
 • differens
 • fler - färre
 • multiplikation - multiplicera
 • faktor
 • produkt
 • division - dividera
 • term
 • täljare
 • nämnare
 • kvot
 • dela lika
 • kort division

 

UNDERVISNING

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Startuppgifter
 • Häften (skolplus): addition, subtraktion, division och multiplikation
 • EPA - tänka enskilt, i par och sedan alla.
 • Gleerups - Matematikportalen
 • Digitala genomgångar - matematikportalen 
 • Bingel

 

 

BEDÖMNING

Du kommer att bli bedömd i hur du:

 • Deltar i muntliga övningar, genomgångar och gruppuppgifter 
 • Tar dig an, resonerar och redovisar uppgifterna - skriftligt och muntligt
 • Använder matematikens begrepp
 • Visar och utvecklar dina kunskaper under och efter arbetets gång genom bland annat test, grupparbeten och hur du utför dina arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6