👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21/22 Empati Harens jämställdhetsplanering

Skapad 2022-03-04 07:58 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Februari till April är det empati som vi lägger fokus på.

 • Mål

 • Avdelningens egna mål gällande empati

- att barnen vågar säga vad de tycker och även lyssna på vad andra tycker

- att respektera att alla kan tycka olika

- att alla barn ska känna att de blir hörda och sedda

- att uppmuntra barnen att hjälpa varandra 

- att man ska fråga innan man gör något, exempelvis krama

 

Metod

Vad ska vi göra?

-Vi delar upp upp barnen i grupper så att barnen hamnar i mindre sammanhang.

-Ha gemensamma aktiviteter tillsammans som leder till skratt och skoj.

-Böcker om relationer 

-Dagliga samtal

-Utnyttja rutinsituationerna t.ex påklädning så att barnen tar hjälp av varandra 

 

Hur ska vi göra?

- finnas där för barnen, leka lekar, vara lyhörda, påminna dom om att fråga varandra om de behöver hjälp. 

När, var, vem?

- detta arbete med empati kommer genomsyra hela terminen i vår verksamhet men vi lägger extra fokus på det under februari till april

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto ...

Vem dokumenterar och när? 

Pedagogerna reflekterar och dokumenterar både tillsammans och fortlöpande för att se hur processen går och vad vi behöver utveckla mer.

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18