👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5: Stone Cold Reading Project (VO21B)

Skapad 2022-03-04 08:37 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
In this project you will get to read the novel Stone Cold, by Robert Swindells. You will also get to watch some documentaries and read articles on the topic of homelessness, which is a central theme in the novel.

Innehåll

Stone Cold Reading Project

Through reading novels, you expand your vocabulary and improve your reading skills.

The fact that the whole class reads the same novel at once also enables us to dive further in to central themes in the novel and makes it possible for you to discuss the book with your classmates as well as to get help with understanding and processing what you read.

During weeks 47-51 we are going to read the novel Stone Cold by Robert Swindells. Some of the reading you will get to do in class, but you will also be expected to read some of it at home.

Each week you will get a number of pages to read and questions to answer in Google Classroom. We will also have weekly book discussions in class.

Make sure to keep the deadlines.

 

Preliminary Schedule

Week

Activities

10

Borrow books and get started with the reading

11

Reading stop 1: discuss part 1 (p. 2-22)

Read part 2

Watch the documentary Homeless Teenagers Surviving Chicago Winter part 1.

12

Reading stop 2: discuss part 2 (23-61)

Read part 3

Watch the documentary Homeless Teenagers Surviving Chicago Winter part 2.

13

Reading stop 3: discuss part 2 (62-92)

Read part 4

Watch the documentary Homeless Teenagers Surviving Chicago Winter part 3.

14

Reading stop 4: discuss part 4 (p. 93-132)

Examination preparation

Oral examination: final book discussion

 

Please note that the schedule is preliminary, and might be altered.

Follow this link to find the preliminary course outline and specific information about what we work with each lesson.

Examination

The examination of the project will take place through a literature seminar in which you will discuss the novel and the documentaries together with other students.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  
  Eng  -
 • Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
  Eng  0-0
 • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. 
  Eng  0-0
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.  
  Eng  E
 • Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
  Eng  E
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
  Eng  C
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 
  Eng  A

Matriser

Eng
Engelska 5: Stone Cold Reading Project

Literature Seminar (Oral Interaction)

Level 1
Level 2
Level 3
Tydlighet och ledighet i samtalet
Du diskuterar boken och dokumentärerna och uttrycker dig relativt tydligt och med visst flyt.
Du diskuterar boken och dokumentärerna och uttrycker dig tydligt och med flyt.
Du diskuterar boken och dokumentärerna och uttrycker dig tydligt och relativt ledigt.
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Du anpassar dig i någon mån till uppgiftens instruktioner och dem du diskuterar med.
Du anpassar dig till viss del till uppgiftens instruktioner och dem du diskuterar med.
Du anpassar dig till stor del till uppgiftens instruktioner och dem du diskuterar med.
Språkliga strategier
Du använder strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Du använder strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Du använder strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Innehåll
Du diskuterar översiktligt bokens och dokumentärens innehåll, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Du diskuterar utvecklat bokens och dokumentärens innehåll, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Du diskuterar välutvecklat bokens och dokumentärens innehåll, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.