👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och jag/växa

Skapad 2022-03-04 09:17 i Lyckans förskola Båstad
Förskola
Vad behöver jag för att växa och må bra? Utifrån ett barns spontana resonemang/ erfarenhet: ”Gräset måste ha vatten för att växa”. Vår hälsa är ett aktuellt ämne, att växa och må bra är viktigt även för oss människor. Det startar tidigt, redan som barn, och är en stor förutsättning för utveckling och lärande.

Innehåll

 

Var är vi?/Nuläge: Ett barn i barngruppen, engagerade några barn att vattna gräset," som behöver vatten för att växa". Tillsammans var de överens, var eniga om att man inte får trampa på gräset, för då kan det gå sönder eller dö. Här  tror vi att vi kan fånga barnen i ett gemensamt projekt för att dels undersöka via gräsplätten som växer utomhus samt odling   av fröer inne och längre fram ute, följa processen. Samtidigt ser vi  möjligheten att   sammanfläta barnens själva förståelse för sitt eget välbefinnande. ”Vad behöver Jag för att växa och må bra” med det synliga i naturen.

Vart ska vi? Mål:  Vi vill att barnen ska få  erfarenhet, en förståelse  kring naturens fysikaliska  fenomen och förstå vikten av sin hälsa, att må bra. Vi tror det är viktigt att sammanfläta både  naturen och människan, eftersom vi hör tätt ihop. Vi gör temat utifrån barnens intresse, vilket gör att vi tillsammans barn-barn, barn-pedagog och gruppen möts utifrån ett gemensamt projekt som i slutändan kommer att fånga upp fler mål från läroplanen, även Barnkonventionen, artikel 31, ”Varje  barn har rätt till lek, vila och fritid",  samt artikel 6. "Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Vart ska vi?  Strategier: Vi tänker jobba utifrån ett poststrukturellt baserad undervisningsteori, där barnen är styrande i processen som vi då  följer. Då kan vi utifrån barngruppens olika åldrar fånga upp vad just de befinner sig i utvecklingen, engangemang, och via  pedagogiska relationer (spec.ped.) möta barnen. Eftersom lyfter vi fram barnens tankar och utforskar tillsammans kan vi pedagoger stötta barnen i olika frågeställningar samt utmana med teori och praktik.

 

Koppling till forskning/ beprövad erfarenhet:

 Lpfö/18 : 2.3  Barns delaktighet och inflytande, s.16, specialpedagogik, Poststrukturalism som undervisningsmetod, barnkonventionen  (kompisböckerna), fakta böcker mm.

http://forskola.kvutis.se/poststrukturell-teori/

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/4-specialpedagogik/Förskola/113_Specialpedagogik_i_forskolans_praktik/del_01

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18