👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-års bergsbyn matematik

Skapad 2022-03-04 09:31 i Blåklintens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi tränar på att sortera utifrån olika kategorier.

Innehåll

Vart ska vi?

Barnen kan resonera om varför de olika föremålen sorteras efter olika kategorier.

Hur gör vi?

Material: "sorteringsunderlag", penna, föremål av olika färg, form och storlek

Del 1: sortera efter färg

 • sprid ut föremålen på golvet
 • gå igenom färgerna som finns på underlaget
 • låt barnen turas om att sortera föremålen efter färg och lägg i respektive kolumn på underlaget
 • låt barnen turas om att räkna hur många av respektive färg som fanns och för in i kolumnen

Del 2: sortera efter storlek och form

 • sprid ut föremålen på golvet
 • gå igenom de olika former och storlekar som finns på underlaget
 • låt barnen turas om att sortera utifrån en kategori (runda, kantiga, små eller stora) och uppmuntra barnen att förklara varför de lagt föremålet just där
 • turas om att räkna hur många av varje kategori som finns på underlaget

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18