👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2022-03-04 09:43 i Gylle skola Borlänge
Moment som berör det centrala innehållet om massmedia.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Möjligheten att dela information har länge varit med och format världen och våran uppfattning om den. Just begreppet Massmedia syftar till de olika former av media som har möjlighet att nå ut till en stora massa människor. Detta moment kommer beröra hur vi som medborgare: använder massmedia, utvecklar massmedia, förhåller oss källkritiskt till information som vi får samt hur vi själva kan delta i massmedia genom att skriva artiklar och liknande.

Innehåll

Vecka 8 - Introduktion och nyheter

Första veckan arbetar vi med att introducera momentet. Detta gör vi genom att reda ut begreppet "massmedia", se en kort film om massmedias historia för att sedan arbeta med att göra er mer familjära med hur en nyhetsartikel kan vara uppbyggd. 

 • Vad betyder egentligen massmedia? massmedier - Uppslagsverk - NE.se

 • Massmedias historia. - Läromedel - NE

 • Övning 1 - Vad handlar artiklarna om? I denna övning får ni två olika artiklar att läsa för att sedan besvara frågor som handlar om att identifiera vart artikeln kommer ifrån m.m.

 • Övning 2 - Nyhetsvärdering. Liknande övning 1 ska ni här öva er på att identifiera källor och vart artikeln kommer ifrån. Här får ni dock välja själva vilken artikel ni vill arbeta med. 

Vecka 10 - Massmedias roll i samhället

Under vecka 10 kommer vi fokusera på massmedias roll i samhället. Vi kommer arbeta mycket utifrån NE och den kurs som heter just Massmedia. 

 • Kapitel 6 - Massmedia - 6.1 - Massmedias roll.  Vi börjar med att läsa igenom första delen i kapitel 6 i NE.  Läromedel - NE

 • Uppgift 1 - Våra mediavanor. Uppgift där ni ska kartlägga era egna mediavanor och intervjua en närstående om deras mediavanor idag och när dem var unga.
 • Kapitel 6 - Massmedia - 6.3 - De viktigaste massmedierna

Vecka 11 - Insändare och andra typer av artiklar

Under vecka 12 kommer ni arbeta med att skriva en egen insändare. Det kommer vara en examinerande uppgift med syfte att pröva eran förmåga att argumentera och värdera åsikter. 

 • Genomgång - Hur skrivs olika typer av artiklar? Genomgång som handlar om hur man strukturerar upp en nyhetsartikel, insändare m.m. Ligger som grund för hur ni sedan ska skriva era insändare. 

 • Övning  4 - Läsa en insändare. Övning där ni ska läsa en insändare och markera ut olika relevanta delar. 

 • Uppgift 2 - Insändare. Examinerande uppgift där ni ska skriva en insändare om valfritt ämne. 

Vecka 12 - Media i demokratier och diktaturer och källkritik

Under vecka elva ska vi ha fokus på källkritik och nyhetsvärdering. Vi kommer koppla diskussionerna mycket till kriget som pågår i Ukraina och nyhetsrapporteringen. 

 • Genomgång - Media i demokratier och diktaturer. Genomgång om hur massmedia och informationsspridning skiljer sig åt i demokratiska länder vs. diktaturer. 

 • Övning 3 - Rapporteringen om kriget i Ukraina. Hur förhåller vi oss till rapporteringen om kriget i Ukraina. 

 

Uppgifter

 • Uppgift 2 - Källkritik

 • Uppgift 2 - Källkritik

 • Uppgift 1 - Källkritik

 • Inlämning - Insändare

 • Övning 1 - Vad handlar artiklarna om?

 • Övning 2 - Nyhetsvärdering

 • Uppgift 1 - Mediavanor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9