👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 1: v.4: Ord och händelser

Skapad 2022-03-04 10:16 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Veckans mål: Barnen ska få möjlighet att få en känsla för långa och korta ord, få erfarenheter av motsatser, utveckla en förståelse för händelseförlopp och gestalta en saga eller en sång.

Innehåll

Under vecka 4 inom temat språk fortsätter vi med samlingar och aktiviteter kopplat till veckans innehåll som handlar om ord och händelser. Detta gör vi under tisdagen och torsdagen och avslutar med fri lek. Under onsdagen kommer vi vara ute på gården tillsammans och leka. Detta är sista veckan för temat språk. 

 

Veckans mål:

Barnen ska få möjlighet att få en  känsla för långa och korta ord, få erfarenheter av motsatser, utveckla en förståelse för händelseförlopp och gestalta en saga eller en sång.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18