👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2022-03-04 15:27 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F NO (år 1-3)
Lyser månen? Vilken är vår närmsta granne i rymden? Vad har vi för tankar om stjärnor och planeter?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Kunna namnge några planeter.
 • Varför är det dag och natt.
 • Hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. 

 

Hur ska jag lära mig?

Du kommer att få:

 • Titta på film om rymden. 
 • Skriva/rita om rymden
 • Läsa böcker om rymden. 
 • Sjunga, dramatisera och skapa.
 • Diskutera i klassen och lära oss av varandra.
 • Använda digitala verktyg.

 

Vi avslutar med:

 • Redovisa en av planeterna i solsystemet. 
 • Kahoot om Rymden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -