👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Åk 1, Planera och skriva faktatext

Skapad 2022-03-05 15:44 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 1 Bild Svenska
Du kommer att få planera och skriva en faktatext om ett djur som finns på bondgården.

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter och titta på typiska drag för textsorten
 • göra en gemensam planering med stödord i en tankekarta 
 • gemensamt skriva en faktatext

 

Du ska kunna:

 • göra en tankekarta med stödord
 • skriva en faktatext med hjälp av stödord
 • dela in din text i meningar med hjälp av stor bokstav och skiljetecken
 • använda dig av huvudrubrik och underrubrik
 • rita en bild som kompletterar din text
 • ge enkla omdömen om en kamrats text (kamratrespons)

 

Bedömning sker genom:

 • din planering av texten
 • din skrivna faktatext
 • din kamratrespons 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3