👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Matematik

Skapad 2022-03-05 17:01 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Undervisningsplanen ska låta barnen få utforska matematik på ett inspirerande och lustfyllt sätt i deras vardag. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Innehåll

Vad: 

 • Barnen ska få lära sig matematiska begrepp
 • Sortera 
 • Koppla siffra till antal         

Varför?

 • Utbildningen i förskolan ska skapa möjligheter för barnen att utveckla förmåga inom grundläggande vardagsmatematik.
 • Barnen ska på ett lustfyllt och lekfullt sätt få möta matematik genom olika uttryckssätt samt ges förutsättningar att förstå vad matematik kan vara.

Hur?

 • Barnen kommer vara indelade i två olika samlingsgrupper
 • Grupperna är i blandade åldrar 1-3 år.
 •  

Vem:

 • Alla barnen på äpplet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18