👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Section 4 "Food", v.10-20

Skapad 2022-03-06 21:10 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Sektion 4 handlar om köket och dess utrustning, matvaror, matlagning, populära maträtter men också om hur man ska minimera matsvinnet.

Innehåll

VAD Vi övar på läsförståelse och hörförståelse och lär oss fler ord och begrepp kring temat mat. Vi övar på att prata och skriva om mat i olika sammanhang. Vi lär oss mer om mat i delar av världen där engelska används. (Se utdrag från kursplanen nedan) 

VARFÖR Vi tränar på förmågorna att läsa, lyssna, tala och skriva. (Se kunskapskraven nedan) 

HUR Vi läser och lyssnar på olika innehåll från läromedlet. Vi arbetar med uppgifter i läromedlet och olika arbetsblad. Vi gör muntliga övningar tillsammans med klasskamraterna. Vi skriver texter tillsammans och enskilt. 

UTVÄRDERING  Vi gör ett förståelseprov och en inlämningsuppgift som bedömer er muntliga och skriftliga förmåga. 

DETALJPLANERING Vi jobbar med dessa texter och uppgifter i boken Wings. 

Textbook

Workbook

p.72-73 ”Food Some Useful Words”

p.82 Exercise 1

p.84 Exercise 4 WS1AB

p.85 Exercise 8

p.90 Exercise 21

p.91 Exercise 22

p.93 Exercise 29 WS6AB

p.94 Exercise 33

p.82-83 Useful Phrases

p.84 Exercise 7

p.93 Exercise 28 WS5

p.74-75 ”How do you like the food”

p.86 Exercise 10

p.92 Exercise 24 

p.92 Exercise 25 

p.76-77 “Jamie Oliver: Stirring up a Food Revolution?”

p.86 Exercise 11 .

p.90-91 “Cut Down on Food Waste”

p.84 Exercise 6

p.89 Exercise 17 

P.94 Exercise 32 

 

Grammar

p.100 Exercise 4

p.101 Exercise 7

p.103 Exercise 12

p.106 Exercise 19

Test Section 4

Vecka 20 (den 26 april)

Final Assignment Section 4                            Vecka 20 (den 26 april) 

"The Chef on Tv"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9

Matriser

En
The Chef on TV

E
C
A
Tala / Skriva
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.

En
The Chef on TV (strategies)

E
C
A
Tala / Skriva
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.