👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsmatris SP åk 9 VT22

Skapad 2022-03-06 21:14 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

Arbetsområde:

Arbetsområde:

(Eventuellt hoppar vi över något arbetsområde).

Mi día

Viajar

Qué quieres

A trabajar

Qué piensas tú

Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar om sin dag och sina vanor. Kunna berätta om sin dag och sina aktiviteter i tal och skrift. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i Centralamerika och jämföra med egna erfarenheter.

Innehåll: 

  • kunna beskriva vad man gör under en dag.
  • flygresa, vägbeskrivning, hotellvistelse.
  • datum, födelsedagsfirande, uttrycka åsikter.
  • yrken, framtiden och söka jobb.
  • diskussioner kring könsnormer, internetanvändning, husdjur och idrott.
  • kultur och traditioner i olika spansktalande länder är inbakade i de olika arbetsområdena.

Arbetssätt: Undervisningen utgår ifrån Colores-böckerna kombinerat med stenciler och annat material. 

Bedömningsform: Skriftliga och muntliga prov, hör- och läsförståelse samt eventuella inlämningsuppgifter och projekt.

Matriser

M2
Terminsmatris SP åk 9 VT22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna + strategier
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
Läsa + strategier
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala + strategier
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva+ strategier
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation,