👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRE Satelliten "Bokstäver" v.11-12

Skapad 2022-03-07 11:07 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Vårt fokus ligger på språk. Vi arbetar med högläsning & berättande och nu inkluderar vi också något barnen har varit intresserade av under en länge tid, bokstäver.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Vidga sin förståelse för de olika bokstavssymbolerna, kunna känna igen och benämna första bokstaven i det egna namnet. Förstå vilket grafem som kommer först i deras namn. Öka sin förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Utveckla sin språkliga förmåga, sin förmåga att känna igen, kunna benämna och ljuda bokstäver.

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska få arbeta och lära kring bokstäver. Som introduktion till detta kommer vi under våra gemensamma samlingar att sätta upp bokstäver på tavlan och barnen ska likt som tidigare få komma fram och plocka sin bild och sätta upp på tavlan men även nu tillsammans med första bokstaven i det egna namnet. Vi ska även lära om hur bokstaven låter så att barnen lär sig att känna igen både symbol och ljud. Vi kommer även att spela bokstavsmemory med både små och stora grafem så att barnen lär sig att känna igen och kunna benämna dessa samt leka andra lekar som Kims lek med bokstäver.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Barnen har olika förkunskaper kring bokstäver. Några kan känna igen symbolerna, några vet vilken bokstav de börjar på, någon känner igen bokstäver ur egna namnet nedan någon kan läsa.

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

"Vilken bokstav börjar ditt namn på?"

"Vilken bokstav står först?"

"Hur låter bokstaven? (ljuda åt barnen så att de får gissa vilken bokstav)

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

"Vad har ni lärt er idag?"

"Vilken bokstav börjar ditt namn på?"

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18