👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för SKA på Testförskolan Borås

Skapad 2022-03-07 15:29 i Testförskola Borås Förskola
Förskola
Kartläggning: Var är vi? (ev förra månadens analys) Fullt ös med glada barn

Innehåll

Mål:

Hållbar utveckling

Tagga mål i läroplan nedan.

Aktiva åtgärder: 

Skriv vald diskrimineringsgrund och plan mot kränkande behandling.

 

Förväntade effekter:

Beskriv de förväntade effekterna av undervisningen. 

 

Vad gör vi? Vilken undervisning gör vi?

Planering för undervisning

 

 

 

Reflektionsfrågor (kopiera och klistra in i reflektionsrutan):

(skapa reflektionsfrågor, exempel nedan begränsa antalet frågor )

  • Hur gav vi barnen förutsättningar för inflytande?
  • Vilka framgångsfaktorer kan vi se?
  • Vad behöver vi förbättra?
  • Vilka andra lärandesituationer behöver vi planera och genomföra?
  • Reflektion över dokumentationsval, hur har vi synliggjort lärandet för barn samt vårdnadshavare?

Analysfrågor (kopiera och klistra in i analysrutan):

(skapa analysfrågor, exempel nedan, koppla till de förväntade effekterna)

  • Varför blev det som det blev? Hur lyckades vi skapa möjligheter för lärande?
  • Kan vi utforma undervisningen annorlunda?
  • Hur ska vi tänka vidare?