👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och igelkott

Skapad 2022-03-08 08:54 i Nolby förskola Alingsås
Förskola
Kompisarna kanin och igelkott hjälper oss att orientera i våra känslor och att utveckla våra empatiska förmågor.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Förskolan valde litteratur som huvudfokusområde för läsåret 21/22 och ett gemensamt beslut togs att vardera avdelning ska arbeta med litteratur som tema. Vi har nu valt böckerna om Kompisarna kanin ochigelkott de böckerna finns tillgänglig som fysiska böcker och digital böcker i vår inläsningstjänst Polyglutt. En viktig aspekt när vi arbetar med en bok som tema är att boken går att erbjuda på ett varierat sätt, därför blev tillgång i Polyglutt en viktig faktor. Böckerna kan även dramatiseras med mindre mängd rekvisita och göras om till flanosaga. Till böckerna finns en färdig handledning som vi delvis tänker ta användning av.

Kompisböckerna om igelkott och kanin innefattar 10 böcker som tar upp olika dilemman och fokuserar på att stärka empatin och det sociala samspelet hos barnen.

Mål:

Att barnen i större utsträckning hanterar konflikter, visar hänsyn och respekt till varandra.

Att barnen visar och förstår sina och andras känslor i fler sammanhang.


Var är vi? (Nuläge)

 

Efter att pandemin släppt taget om oss något har både barn och pedagoger nu ”hittat” tillbaka till förskolan. Det har varit en speciell tid och nu behöver vi hitta tillbaka till en tryggare grupp och lära oss att vara tillsammans på ett bra sätt. Det är många tankar och viljor ska få plats på ett demokratiskt och respektfullt sätt och då uppstår ofta kommunikationsmissar och känslostormar. Vi tränar på att förstå varandra och våra sätt att både kommunicera och samspela.

 

Vart ska vi?

 

Vi ser att barnen tillsammans med Kanin och igelkott och de andra karaktärerna kan känna igen sig i olika situationer som uppstår i vardagen. Vi ser att barnen i slutet av temat ska ha ökat sin respekt för varandra och sig själva som samspelande och kommunicerande individer.

 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi kommer att skapa undervisning med igelkott och kanin med fokus på litteraturbearetning. Varje bok läses som bok, via Polyglutt, som flanosaga och som dockteater. Vi skapar även undervisning kopplad till boken varje vecka. Gemensamt för hela temat är att använda social utveckling som grund.

Mars

Nu arbetar vi med temat genom hållbar utveckling, med fokus på social hållbar utveckling.

Boken Lugna ner dig arbetas med genom flano, bokläsning, Polyglutt samt dramatisering

Skapa Lugn och ro-hjärta

kompisversen

massage/avslappning

 

APRIL

Nu arbetar vi med boken Visa dina känslor

Känslor i spegeln.

kompisversen

min känslor idag 

gissa känslan 

gestalta känslor 

MAJ

Nu arbetar vi med boken Sprid Glädje

min glada känsla

spela in skratt

kompisversen

var känner du det glada i din kropp

om det ösregnar en dag spring ut utan regnkläder

experiment vatten/paraply

 

 

JUNI

Nu avslutar vi vårt tema med en avslutningsfest.

vi tittar på planscherna och pratar om de olika böckerna vi läst och om vad vi minns.

igelkott och kanin ordnar kalas för oss. O

Gör det mystiskt och förbered kalasstämning med ballonger och serpentiner i igelkott och kanins hus samt runt omkring utan att barnen ser.


de bjuder på morot och daggmaskar (kan vi komma på något kul som smakar godare än daggmask och morot)

Kan vi fixa partykläder till kanin och igelkott.

igelkott och kanin väljer musik för disco.

ex Daggmasken Pelle jöns m Mora träsk

mo mo morot m Hasse Andersson

 

 

igelkott och kanin delar ut tatueringar till barnen och

 

 

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

Tillsammans med barnen kommer vi att planera och dokumentera vår undervisning, dokumentation sker med hjälp av digitala verktyg. Delar av dokumentationen läggs i den gemensamma lärloggen på unikum. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------