👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2022-03-08 13:57 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Människokroppen
Grundskola 4 – 6 Biologi
Detta arbetsområde innebär att du kommer få förståelse för hur människokroppen är uppbyggd samt hur de olika organen samverkar.

Innehåll

Efter avslutat område ska eleven känna till:

• Vad skelettet har för uppgifter. 
• Hur musklerna och skelettet samverkar. 
• Vad hjärtat och blodet har för uppgift och relevanta begrepp kopplade till dessa.  
• Vad som händer i kroppen när vi andas. 
• Namn och funktion på våra organ i Matspjälkningskanalen. 
• Några vanliga sjukdomar och hur vi förebygger dessa. 
• Någon upptäckt som förändrat människans villkor. 
• Hur man planerar och genomför en naturvetenskaplig undersökning.

Uppgifter

 • Att förebygga sjukdomar och problem med hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - Människokroppen

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppfyllda
Grundläggande kunskaper
>
>
Biologiska sammanhang & begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hälsa och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematisk utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Använda utrustning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Upptäckter
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.