👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott arbetsområde 3 årskurs 5

Skapad 2022-03-08 14:53 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola F Idrott och hälsa
Du kommer att ha lektioner både ute och inne, för att du ska kunna röra dig allsidigt i olika fysiska aktivitet. I samtal i grupp och skriftligt kommer du att få beskriva hur aktiviteterna påverkar din och hälsa. Vi kommer att åka och träna simning för att du ska klara kunskapskravet i år 6.

Innehåll

 

  

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 
 
 

 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,  

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och  

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 

  

  

Mål och bedömning: 
 

- Olika spel, lekar och idrotter inomhus och utomhus 

- du ska delta i aktiviteter och kunna rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten   

- du ska kunna orientera dig i bekant miljö med hjälp utav kartor  

- du ska kunna samtala i grupp om hälsa när det gäller mat, sömn, hygien och din dagsform.  

- du ska klara att simma 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6