👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i matematik åk 8 kap 4 v.8 - 17 vt 22 Sofia skola

Skapad 2022-03-08 15:06 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Detta är en planering för kap 4 Samband och förändring i PRIO matteboken. Samtidigt kommer vi att arbeta med programmering.

Innehåll

Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå 2

Läxa

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

8

4.1 Procent och promille

Programmering kap 2

134-137

 

1-15

16-24

25-28

Följ planeringen!

10

4.2 Förändringsfaktor

4.3 Algebra och procent

Programmering kap 2

138-141
142-144

1-10

1-6

11-16

7-10

17-21

11-13

Följ planeringen!

 

11

4.4 Procentenheter

4.5 Koordinatsystem

Programmering kap 2

145-146

148-150

1-5

1-6

6-9

7-10

10-12

11-13

Följ planeringen!

 

12

4.6 Grafer

4.7 Proportionalitet och linjära samband

Programmering kap 2

151-154

155-159

1-3

1-8

4-10

9-15

11-13

16-20

Följ planeringen

13

4.8 Mer om linjära samband

Programmering kap 2

160-163

1-4

5-7

8

Följ planeringen!

14

Begrepp test

Kapitel test
Basläger/Hög höjd

Programmering kap 2

166

167

168-173

 

 

 

Följ planeringen!

 

16

Basläger/Hög höjd

Blandade uppgifter

Prov 4 del 1 fre. 22/4

Programmering kap 2

124-129

 

 

 

Läs på begreppslista och tankekarta inför provet s. 174-175

17

Prov 4 del 2 fre. 29/4        

Programmering kap 2

 

 

 

 

 

aktiemarknader,analyser,diagram,företag,förutsäga,framgångar,kurvor,marknader,mäta,mått,prognoser,trender,vinsterPedagogisk planering  Matematik åk8

 

Kap 4. Samband och förändring

 

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

·       föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

·       använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

·       beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

 

Centralt innehåll

 

·       Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

·       Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

·       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.Begrepp:

·       Andelen, delen, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem,
x-axel, y-axel, x-koordinat, y-koordinat, origo, punktdiagram, graf, jämförpris, proportionalitet, linjära samband

Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå 2

Läxa

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

8

4.1 Procent och promille

Programmering kap 2

134-137

 

1-15

16-24

25-28

Följ planeringen!

10

4.2 Förändringsfaktor

4.3 Algebra och procent

Programmering kap 2

138-141
142-144

1-10

1-6

11-16

7-10

17-21

11-13

Följ planeringen!

 

11

4.4 Procentenheter

4.5 Koordinatsystem

Programmering kap 2

145-146

148-150

1-5

1-6

6-9

7-10

10-12

11-13

Följ planeringen!

 

12

4.6 Grafer

4.7 Proportionalitet och linjära samband

Programmering kap 2

151-154

155-159

1-3

1-8

4-10

9-15

11-13

16-20

Följ planeringen

13

4.8 Mer om linjära samband

Programmering kap 2

160-163

1-4

5-7

8

Följ planeringen!

14

Begrepp test

Kapitel test
Basläger/Hög höjd

Programmering kap 2

166

167

168-173

 

 

 

Följ planeringen!

 

16

Basläger/Hög höjd

Blandade uppgifter

Prov 4 del 1 fre. 22/4

Programmering kap 2

124-129

 

 

 

Läs på begreppslista och tankekarta inför provet s. 174-175

17

Prov 4 del 2 fre. 29/4        

Programmering kap 2