👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknemetoder

Skapad 2022-03-08 15:23 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 5 – 6 Matematik
räknesätt#addition#subtraktion#multiplikation#division#aritmetik#algoritm#avrundning#överslagsräkning#term#summa#differens#produkt#faktor#täljare#nämnare#kvot#

Innehåll

 

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska utveckla dina kunskaper om:

- olika matematiska begrepp

- hur man använder sig av olika räknemetoder på ett energieffektivt sätt

- hur man avrundar olika tal

- hur man gör överslagsräkning

 

Förmågor du kommer träna på att:

- diskutera matematik tillsammans med andra

- använda matematiska begrepp och se samband mellan dem

- upptäcka matematiska strategier och metoder

 

Undervisning

Detta kommer du få undervisning om:

- räknesätten

- metoder och modeller

- olika matematiska begrepp

- avrundning

- överslagsräkning/rimlighetsbedömning

Du kommer att få delta i matteverkstäder

 

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer du göra ett prov. Detta kommer ligga som underlag inför bedömning. Allt arbete under arbetsområdets gång och de uppgifter som lämnats in, vägs också in i bilden av dina nuvarande kunskaper och förmågor.

Matriser

Ma
Lärandematris: Räknesätt och räknemetoder

Dina kunskaper om...

----->
----->
----->
----->
----->
...algoritmerna för de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.
Du kan summera två termer med hjälp genom uppställning och/eller beräkning med talsorterna var för sig.
Du kan beräkna differensen mellan två termer genom uppställning och/eller beräkning med additionsmetoden.
Du kan beräkna produkten mellan två faktorer genom uppställning.
Du kan beräkna kvoten mellan täljare och nämnare genom en korrekt division.
Du kan växla mellan olika och blandade uppgifter.
...hur man avrundar tal och hur man gör överslagsräkning.
Du känner till begreppen och vad de innebär.
Du kan ge förslag på situationer där du har nytta av att kunna avrunda och överslagsräkna.
Du kan överslagsräkna tal i vanligt förekommande sammanhang, för att underlätta huvudräkning,
Du vet vilka siffror i talet som är avgörande för om ett tal ska avrundas uppåt eller neråt.
Du kan avrunda tal till en specifik talsort.
...de matematiska begreppen: aritmetik, algoritm, addition, subtraktion, term, summa, differens, faktor, produkt, nämnare, täljare, kvot.
Du känner till de olika begreppen.
Du vet vad begreppen innebär och hur de kan användas.
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang.
Du använder dig av begreppen i matematiska diskussioner.
I dina resonemang framgår det hur de olika begreppen hänger ihop med varandra.

Din förmåga att...

----->
----->
----->
----->
----->
...diskutera matematik tillsammans med andra.
Du är delaktig i olika matematiska diskussioner.
I matematiska diskussioner bidrar du med din tankar och resonemang.
I matematiska diskussioner kan du ställa och besvara frågor som hör till ämnet.
I matematiska diskussioner kan du beskriva ditt tillvägagångssätt och förklara varför du gjort så för att lösa en uppgift.
I matematiska diskussioner ställer du frågor och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
...formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Du kan skapa egna problem utifrån de fyra räknesätten.
Du kan se vilket räknesätt som ska användas för att lösa ett problem.
Du kan lösa ett problem med hjälp av två olika lösningsmetoder.
Du kan formulera ett problem som kan lösas med hjälp av två olika lösningsmetoder.
Du kan formulera ett problem som kan ge mer än ett korrekt svar.